چاپ کردن این صفحه

یادآوری تاریخ‌های مهم

تاریخ های مهم بیستمین نمایشگاه بین ­المللی لوازم خانگی

ردیف عناوین تاریخ های مهم بیستمین نمایشگاه بین‌المللی لوازم خانگی تاریخ
1 زمان برگزاری نمایشگاه 11 تا 14 آذر ماه 1399
2 آخرین مهلت ثبت نام نمایشگاه و تحویل فرم‌های ثبت نام قطعی
حداکثر تا تاریخ 1399/07/30
3 تسویه حساب نهایی ثبت نام ریالی و ارزی حداکثر تا تاریخ 1399/08/05
4 ارسال فرم نام و مشخصات شركت در كتاب ويژه نمايشگاه حداكثر تا تاريخ 1399/08/15
5 ارسال عکس پرسنلی
حداكثر تا تاريخ 1399/08/25
6 تحویل کارت های شناسایی و پارکینگ  09الی  1399/09/11
7 اعلام نقشه های جانمایی نهایی و شماره غرفه ها از 1399/08/08 براساس گروه کالایی
8 آخرین مهلت جهت اعلام درخواست تغییر غرفه از پیش ساخته به خودساز یا بالعکس 1399/08/05
9 معرفی غرفه‌ساز، تائید نقشه‌های اجرایی غرفه‌سازی و دریافت مجوز آن 04 الی 1399/09/06
10 تحویل فضا به شرکت کنندگان خودساز 1399/09/08
11 آخرین مهلت جهت پایان عملیات ساخت و ساز و خروج نخاله های غرفه های خودساز   1399/09/09
12 تحویل غرفه ها جهت چیدمان کالاهای نمایشی و تزئین غرفه  1399/09/10
13 افتتاح رسمی نمایشگاه 1399/09/11
14 خروج کالاهای نمایشی از محوطه نمایشگاه 1399/09/15
15 جمع آوری و تخلیه تجهیزات غرفه سازی از محوطه نمایشگاه  15 و 1399/09/16