• سازمان توسعه تجارت ایران
 • شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران
 • انجمن لوازم خانگی ایران
تولید محور صادرات
  .
.
.
.

دستورالعمل غرفه سازی، جمع آوری و تخلیه

دستورالعمل غرفه‌سازی، جمع‌آوری و تخلیه

اين دستورالعمل ويژه شركت‌كنندگاني است كه هنگام ثبت ‌نام گزينه "خودساز" را انتخاب نموده و از سيستم پيش‌ساخته برگزاركننده استفاده نمي ‌نمايند و يا در نظر دارند در داخل غرفه سالن/ فضاي باز از سازه و يا تزئينات ويژه استفاده نمايند. لازم است اين دستورالعمل (كه شامل اهم نكات مربوط به شركت‌كنندگان گروه فوق مي‌باشد) حتما در زمان عقد قرارداد غرفه‌سازي به پيمانكار/ مسئول غرفه سازي ارائه مي‌شود تا ايشان پس از مطالعه دقيق مفاد آن در زمان مقرر نسبت به تهيه دفترچه اطلاعات دستورالعمل و فرم هاي تعهد غرفه سازي از ستاد برگزاري اقدام نموده و با در دست داشتن مدارك قيد شده در بند الف اين دستورالعمل فقط در تاريخ هاي 22 الی 26 آبان ماه سال جاري در ساعات اداري جهت اخذ تأیيديه و مجوز ساخت حضوراً به ستاد برگزاري نمايشگاه مراجعه نمايند.

 • با توجه به تهيه و تدوين ليست تصويب شده پيمانكاران غرفه سازي توسط معاونت فني، مهندسي- مديريت طراحي و غرفه آرائي- شركت سهامي نمايشگاهها، كه در وب‌ سايت اختصاصي نيز در اختيار مشاركت‌كنندگان قرار دارد،لازم است تا انتخاب پيمانكار غرفه‌سازي حتما فقط از ميان شركت ها و مجموعه‌ هاي مندرج در اين ليست صورت پذيرد. ستاد برگزاري از پذيرش شركت ها و افراد خارج از ليست تصويب شده پيمانكاران غرفه سازي توسط شركت سهامي نمايشگاهها به عنوان پيمانكار معذور خواهد بود، لذا خواهشمند است در خصوص انتخاب پيمانكار غرفه‌سازي دقت لازم را به عمل آورند

با توجه به مقررات جاري شركت سهامي نمايشگاههاي بين‌المللي ج.ا.ايران، ساعات كار جهت غرفه‌سازي از 8:30 لغايت 20 مي‌باشد و در روز چهار‌شنبه 1395/09/03 درب سالن ها از ساعت 4 بعد از ظهر پلمپ خواهد شد، لذا از شركت‌كنندگاني كه راساً غرفه‌سازي يا تزئين غرفه مي‌نمايند تقاضا مي‌گردد با توجه به تاريخ تحويل سالن ها و ساعات ياد شده برنامه ريزي نموده و از قبل تمهيدات لازم را در خصوص برنامه زمان بندي در نظر بگيرند. بديهي است عدم رعايت برنامه زمان بندي و ايجاد هر گونه خسارت جنبي براي برگزاركننده و شركت سهامي نمايشگاهها موجب برداشت كل مبلغ چك بانكي سپرده تضمين حسن انجام كار و جمع‌آوري تجهيزات غرفه سازي نزد برگزاركننده مي‌باشد.

 • برگزارکننده در پذیرش یا رد صلاحیت اجرایی پیمانکاران غرفه‌سازی مجاز می‌باشد.
 • برگزارکننده و مدیریت طراحی و غرفه‌آرایی شرکت سهامی نمایشگاه‌ها حق هرگونه تغییر در طرح‌های مشارکت‌کنندگان را دارند و عدول از تغییرات اعمال شده در طرح‌ها به برگزارکننده و شرکت سهامی نمایشگاه‌ها حق می‌دهد که نسبت به تخریب ساخت و ساز به‌منظور انطباق با طرح تائید شده و مقررات اقدام نموده و هزینه‌های آن را از محل چک بانکی سپرده تضمین حسن انجام کار و جمع‌آوری تجهیزات غرفه سازی برداشت نمایند.
 • شرکت‌کنندگانی که متراژ غرفه آن‌ها کمتر از 24 مترمربع می‌باشد مجاز به ساخت غرفه به‌صورت خودساز و انجام هرگونه تغییرات از قبیل باز نمودن سر درب غرفه، کف‌سازی یا تغییر کف غرفه و... نبوده و ملزم به انتخاب "بند 1 فرم ثبت‌نام" و استفاده از سیستم پیش‌ساخته نمایشگاه می‌باشند.
 • درخواست تغییر غرفه از پیش‌ساخته شده به خودساز یا بالعکس فقط تا تاریخ 1395/08/10 توسط ستاد برگزاری جهت بررسی مورد پذیرش قرار خواهد گرفت و به شرکت‌کنندگانی که پس از تاریخ یاد شده درخواست تغییر مورد پیش‌ساخته به خودساز را بنمایند و مراتب مورد تائید ستاد برگزاری قرار گیرد، هیچ‌گونه وجه مابه‌التفاوتی مسترد نخواهد گردید.

 

الف-مدارک لازم جهت اخذ مجوز غرفه‌سازی:
1- معرفي ‌نامه كتبي پيمانكار غرفه‌ سازي از سوي شركت "شركت‌كننده" با قيد نام شركت پيمانكار غرفه‌سازي و مهندس پيمانكار غرفه-سازي(ذكر تلفن تماس و تلفن همراه مهندس پيمانكار غرفه‌سازي و مدير مسئول شركت پيمانكار غرفه‌سازي در معرفي‌نامه الزامي است.) لازم است تا پيمانكار غرفه‌سازي منتخب از "ليست تصويب شده پيمانكاران غرفه‌سازي توسط شركت سهامي نمايشگاهها" باشد.
2- نقشه‌هاي اجرايي اندازه‌گيري شده در قطع A3 و  A4هركدام در سه نسخه رنگي(شامل پلان- بامقياس1/100، نما، پرسپكتيو و نقشه جزئيات فني) با قيد حداكثر ارتفاع و مواد مصرفي جهت ساخت ارائه شوند.

 • قید شناسنامه طرح شامل: عنوان نمایشگاه- نام شرکت"شرکت‌کننده"- نام و مشخصات طراح و موسسه طراحی-تاریخ طراحی در نقشه‌ها الزامی است.

3- سپرده یا چک بانکی(در وجه انجمن صنايع لوازم خانگي ايران) جهت تضمين حسن انجام كار (عدم تغيير در طرح‌ هاي تأیيد شده- پايان به موقع غرفه‌سازي- عدم وارد نمودن خسارت از هر نوع- تخليه به موقع) دریافت می شود.

 • لازم به توضيح است سپرده یا چک بانکی به صورت اماني تا هنگام اعلام ريز تخلفات و خسارت هاي احتمالي(براساس جداول تعيين خسارات تخلف از قوانين و دستورالعمل‌ها) از سوي شركت سهامي نمايشگاههاي بين‌المللي ج.ا.ايران و بخش فني ستاد نزد برگزار كننده محفوظ خواهد بود؛ در صورت عدم بروز تخلف و خسارت چك عيناً مسترد خواهد شد.
 • مبلغ سپرده یا چک بانکی جهت تضمین وتخلیه غرفه های ساخته شده توسط غرفه سازان پس از پایان نمایشگاه تا 100 متر مربع مبلغ5000000 ریال و از 100 متر مربع به بالا در ازای هر متر مربع مبلغ 50000 ریال  توسط برگزاركننده دریافت مي‌گردد.
 • درصورت بروز تخلف و خسارت ضمن صورتجلسه و اعلام به مشاركت‌كننده/ پيمانكار غرفه‌سازي مبلغ مربوطه (بنا به نوع خسارت يا تخلف، بخشي يا كل مبلغ) از سپرده كسر و مابقي استرداد خواهد شد.

4- چك هزينه متراژ طبقه دوم براساس بند 2- فرم 1 ثبت‌نام (در صورتي كه در طراحي غرفه احداث طبقه دوم پيش‌بيني گرديده است؛دریافت می گردد)

 • شركت‌كنندگان بخش ارزي نمايشگاه ملزم به ارائه تأیيديه برگزاركننده بخش خارجي در خصوص پرداخت متراژ طبقه دوم مي‌باشند.

5- دستورالعمل و فرم هاي تعهد غرفه‌سازي( در زمان مقتضي در سايت اختصاصي نمايشگاه www.iexhap.ir قرار مي‌گيرد و قابل دانلود كردن بوده) همه صفحات فرم های مذکور بايد توسط شركت و مهندس پيمانكار غرفه‌سازي مهر و امضاء گرديده و فرم هاي تعهدنامه و تأیيديه طرح غرفه- مربوط به شركت سهامي نمايشگاهها- نيز بايد توسط شركت و مهندس پيمانكار غرفه‌سازي (داراي پروانه نظام مهندسي معتبر) مهر و امضاء گردد.

 • ارائه كپي پروانه نظام مهندسي معتبر مهندس پيمانكار غرفه ‌سازي و هم‌چنين گواهي تأیيد فعاليت شركت پيمانكار غرفه‌سازي جهت اخذ مجوز ساخت غرفه الزامي است.

6- مبلغ علي‌الحساب برق زمان غرفه‌سازي و ساير هزينه‌هاي مرتبط (در صورت عدم پرداخت اوليه توسط شركت‌كننده) دریافت می شود.

 • توجه شركت‌كنندگان را به اين نكته مهم جلب مي‌نمايدكه ممكن است افراد مختلفي با هدف سودجوئي تحت عنوان همكار با برگزاركننده و يا از طرف برگزاركننده جهت انجام امور مختلف خدمات و تبليغاتي از جمله ساخت ‌و ‌ساز غرفه به شركت‌كنندگان مراجعه نمايند؛ لذا خواهشمند است درصورت برخورد با چنين افرادي ضمن اعلام كتبي مراتب و مشخصات ايشان به طور مستقيم به مدير اجرايي نمايشگاه، از عقد قرارداد با ايشان جهت عدم بروز مشكلات بعدي جدأ خودداري فرمائيد. دراين‌خصوص لازم است تا شركت‌كنندگان رأساً در مورد صلاحيت انجام كار توسط پيمانكاران مختلف از جمله پيمانكاران غرفه‌سازي - حتي شركت ‌هاي مندرج در ليست تصويب ‌شده پيمانكاران غرفه‌سازي- تصميم‌گيري و يقين حاصل نمايند.
 • از ادامه فعاليت پيمانكاران غرفه‌سازي كه رعايت قوانين جاري شركت سهامي نمايشگاهها و مفاد مندرج در اين دستورالعمل و دفترچه اطلاعات دستورالعمل و فرم هاي تعهد غرفه‌سازي را رعایت ننمايند، جداً جلوگيري به عمل خواهد آمد و كليه مسئوليت ها و عواقب ناشي از آن برعهده پيمانكار متخلف و شركت ‌كننده مي‌باشد.
 • طرح‌هاي اجرائي فقط در تاريخ هاي ياد شده توسط ستاد برگزاري مورد بررسي قرارگرفته و مجوز ساخت صادر خواهد شد. در صورت عدم مراجعه پيمانكار غرفه‌سازي/ شركت‌كننده در روزهاي ياد شده، غرفه شركت به صورت پيش ‌ساخته توسط برگزاركننده تجهيز خواهد شد و شركت‌كننده ملزم به پرداخت هزينه مابه‌التفاوت خواهد بود.
 • درصورت عدم ارائه و نقض در هركدام از موارد و بندهاي مدارك لازم جهت اخذ مجوز ساخت، تاييد طرح و صدور مجوز به هيچ ‌وجه صورت نخواهد گرفت.
 • بنا بردستورالعمل جاري شركت سهامي نمايشگاههاي بين‌المللي ج.ا.ايران طرح هاي اجرائي غرف خودساز بايد به تأیيد مهندس پيمانكار غرفه‌سازي (داراي پروانه نظام مهندسي معتبر) برسد و شركت و مهندس پيمانكار غرفه‌سازي ايشان متعهد مي‌گردند در ساخت غرفه شركت مقرارت ملي ساختمان ايران، استانداردهاي بين‌المللي، ضوابط فني و اصول ايمني، مقررات شركت سهامي نمايشگاههاي بين‌المللي ج.ا.ايران به ويژه دستورالعمل هاي  مديريت طراحي و غرفه‌آرايي را رعايت نموده و کلیه مسئوليت هاي قانوني و حقوقي ناشي از عدم اجراي صحيح در امر غرفه-سازي را برعهده بگيرند.
 • با توجه به امكان تخليه ديرتر بعضي از سالن ها از سوي برگزاركنندگان نمايشگاه قبلي- اسامي اين سالن ها در هنگام ثبت ‌نام اينترنتي در سايت اختصاصي نمايشگاه اعلام خواهد گرديد-شركت‌كنندگان مستقر در اين سالن ها و پيمانكاران غرفه‌سازي ايشان موظفند براساس برنامه زمان بندي خاص اين سالن ها برنامه‌ريزي نموده و تمهيدات لازم را جهت آماده‌سازي به موقع غرفه در نظر گيرند.

 

 

ب- امور اجرائی

 • ورود وسايل و تجهيزات غرفه‌سازي فقط با ارائه مجوز ساخت اخذ شده از ستاد برگزاري به داخل محوطه نمايشگاه ممكن مي‌باشد و پيمانكاران غرفه‌سازي موظفند براي هر غرفه پس از ارائه مدارك لازم و طي مراحل اداري، مجوز جداگانه دريافت نمايند؛ در غيراين صورت از ادامه انجام كار ممانعت به عمل خواهد آمد. بديهي است كليه مسئوليت و خسارات ناشي از اين امر به عهده شركت‌كننده/ پيمانكار غرفه‌سازي مي‌باشد.
 • پيمانكار غرفه‌سازي/ شركت‌كننده موظف به اجراي غرفه‌سازي براساس طرح تأیيد شده توسط ستاد برگزاري بوده و انجام تغييرات در اجراي طرح به هيچ ‌وجه مجاز نمي‌باشد. انجام هرگونه تغيير در طرح تأیيد شده توسط ستاد برگزاري حق تخريب ساخت‌و ‌ساز غرفه و برداشت هزينه آن را از محل چك بانكي سپرده تضمين حسن انجام كار و جمع‌آوري تجهيزات غرفه‌سازي را به برگزاركننده و شركت سهامي نمايشگاهها مي‌دهد و كليه عواقب ناشي از آن به عهده شركت‌كننده/ پيمانكار مختلف مي‌باشد.
 • تمامي امور مربوط به ساخت‌ و‌ ساز بايد در خارج از محوطه نمايشگاه انجام شود و مصالح غرفه‌هاي خودساز بايد به صورت پيش ساخته و رنگ‌شده، حمل و در سالن ها مونتاژ و نصب شوند.
 • ورود اقلام مشروحه ذيل جهت ساخت ‌و ‌ساز غرفه يا كف‌ سازي به محوطه و سالن هاي محل دائمي نمايشگاههاي بين‌المللي تهران ممنوع مي‌باشد:
  • هرگونه مصالح ساختمانی از قبیل گچ، سیمان، ماسه بادی، ماسه، پوکه، شن، خاک رس، سنگ‌ریزه، تیغه گچی، بلوک و مشابه آن‌ها
  • هر نوع ماشین‌آلات نیمه سنگین از قبیل هر نوع اره‌برقی، دستگاه برش، دستگاه جوش (بالاتر از 50 آمپر)، پمپ باد (بالاتر از 20 لیتر) و پیستوله رنگ‌پاشی و ابزار و ادوات مکمل یا مشابه آن‌ها
  • هرگونه آهن‌آلات خام
  • قطعات نئوپان به‌صورت برش نخورده (ورود قطعات نئوپان جهت چیدن در کف غرفه منوط به اخذ مجوز از ستاد برگزاری و مدیریت طراحی و غرفه‌آرایی است.)
 • ساخت غرفه ‌ها بايد با رعايت تمامي مقررات و موارد ايمني صورت گيرد.
 • پيمانكار غرفه ‌سازي موظفند نیم طبقه غرف خودساز داخل سالن را بدون سقف اجراء نمایند.
 • پيمانكار غرفه‌ سازي موظف به رعايت اصول ايمني محيط كار مي‌باشد.
 • پيمانكاران غرفه ‌سازي/ شركت‌كنندگان، موظفند در حین انجام کار، نیروهای خود را بیمه و با لباس های متحدالشکل به همراه وسایل ایمنی با آرم شرکت مربوطه تجهیز نماید و نسبت به ایجاد یک محل یا استند که بر روی آن نام شرکت غرفه ساز ، نام مشارکت کننده در نمایشگاه و نقشه در حال اجراء نصب شده باشد؛ اقدام نمایند.
 • با توجه به اينكه انتخاب پيمانكاران غرفه‌سازي غرف خودساز بايد توسط شركت‌كنندگان صورت گيرد، در صورت بروز هرگونه اختلاف بين ايشان مراتب بايد توسط نيروي انتظامي مستقر در نمايشگاه و مراجع قضائي ذيصلاح حل‌ و ‌فصل گردد و ستاد برگزاري هيچ گونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت.
 • طراحي و ساخت فضاهاي بسته (انبار، آبدارخانه، اتاق كنفرانس،  v.i.pو..) بايد به صورتي انجام پذيرد كه از بيرون داخل اتاق رويت باشد.
 • دیواره های پشتی غرف خودساز که مشرف به راهرو نمایشگاه و غرف مجاور می باشد باید توسط یک سطح چوبی صاف به رنگ سفید با پوشش مناسب در حد درجه یک پوشانده شود.
 • در غرفی که دارای نیم طبقه می باشند حداکثر50 درصد(مفید) از کل مساحت؛ نیم طبقه و محاسبه جمع متراژ غرفه خودساز (ارزی- ریالی) لحاظ می گردد.
 • با توجه به استاندارهای آتش نشانی، نیم طبقه باید فاقد سقف بوده و همچنین در صورت نیاز به اجرای سقف در طبقه همکف، لازم است سقف به گونه ای اجرا گردد که حداکثر 30 درصد از سقف را پوشش داده و متریال آن به صورت مشبک یا راه راه در نظر گرفته شود تا سنسورهای حسگر و چشمی اعلام حریق صحیح وکامل عمل نمایند.
 • رعايت ارتفاع مجاز در هر سالن مطابق با دستورالعمل‌هاي شركت سهامي نمايشگاهها (مندرج در صفحه 22 دفترچه اطلاعات ثبت‌نام) الزامي است و چنانچه اجراي غرفه‌سازي با اخذ تأیيد از ستاد برگزاري به صورت دو طبقه انجام گيرد، طبقه دوم بايد به صورت بدون سقف (اكسپوز) اجرا شود.
 • آويزان نمودن هرگونه سازه و مواردي از قبيل پرچم، بنر و پوستر از سقف سالن ها و استفاده از پروژكتورهاي سقفي براساس مقررات و دستورالعمل‌هاي شركت سهامي نمايشگاهها كلاً ممنوع است.
 • اتصال هرگونه نشانه تبليغاتي به اجزاي سالن ممنوع مي‌باشد.
 • پيمانكار موظف است فقط از فضاي غرفه تخصيص داده شده جهت انجام عمليات اجرائي استفاده نمايد و استفاده از فضاي راهروها جهت تخليه تجهيزات و لوازم ممنوع است.
 • پيمانكار موظف است جهت استفاده از برق با در دست داشتن فرم برق ويژه زمان غرفه‌سازي تأیيد شده توسط برگزاركننده، به مديريت ساختمان و تأسيسات شركت سهامي نمايشگاهها مراجعه نمايد. هزينه‌هاي برق مربوط به دوران ساخت‌ و‌ ساز و ايام برگزاري نمايشگاه براساس تعرفه‌هاي شركت سهامي نمايشگاههاي بين‌المللي محاسبه و از شركت‌كنندگان هنگام ثبت‌ نام اخذ خواهد شد.

 

 بخشنامه لازم‌الاجرای برق

 • داشتن كابل برق و تابلو برق كارگاهي استاندارد به منظور استفاده از برق در حين ساخت ‌‌و ‌ساز لازم مي‌باشد.
 • پيمانكار در اجراي برق‌رساني به غرفه و نورپردازي غرفه ملزم به رعايت تمام ضوابط فني و اصول ايمني و استفاده از لوازم استاندارد براساس ضوابط و دستورالعمل‌هاي شركت سهامي نمايشگاههاي بين‌المللي (مندرج در دفترچه اطلاعات ثبت‌نام) مي‌باشد. در صورت عدم رعايت موارد ياد شده از ادامه كار پيمانكار متخلف جلوگيري به عمل خواهد آمد و كليه مسئوليت هاي ناشي از آن به عهده پيمانكار مي‌باشد.
 • ‌در زمان غرفه سازي رعايت مباحث مقررات ملي ساختمان علي‌الخصوص 12(ايمني)،13(تأسيسات الكتريكي) و نشريه شماره 110 معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست محترم جمهوري (جلد 1 و 2- تأسيسات فشار ضعيف) اجباري است.
 • ‌پيمانكار غرفه‌سازي موظف است نسبت به زيباسازي ديواره‌هاي جانبي مشرف به غرف هم‌جوار و يا راهروها با نصب بنر با رنگ متناسب با غرفه مجاور يا راهرو اقدام نمايد.
 • ‌لازم است تا پايه‌ها و ستون‌ هاي پشتي و جنبي نصب ‌شده جهت پوشش غرفه‌هاي مستقر در فضاي باز در حريم داخل غرفه و طبق مساحت و ابعاد اعلام شده از سوي ستاد برگزاري نصب گردد؛ در‌غير اين صورت شركت‌كننده موظف به پرداخت اضافه متراژ محاسبه شده از سوي شركت سهامي نمايشگاهها مي‌باشد.
 • ‌به دليل لزوم سهولت دسترسي عوامل برق سالن ها به تابلوهاي برق لازم است پس از چيدمان غرفه‌ها هيچ‌گونه وسائل اضافي پشت ديواره‌ها قرار نگيرد. بديهي است اين فضاها قبل از افتتاح و در زمان برگزاري نمايشگاه مورد بررسي قرار گرفته و درصورت مشاهده موارد مذكور، وسايل به خارج از سالن انتقال داده خواهد شد و برگزاركننده و شركت سهامي نمايشگاهها هيچ مسئوليتي در قبال گم‌ شدن احتمالي وسايل مذكور نخواهد داشت . علاوه بر اين در صورت وجود وسايل مربوط به غرفه‌ها در پشت ديواره‌ هاي غرفه و بروز هرگونه حادثه احتمالي كليه خسارات و مسئوليت هاي ناشي از آن به عهده غرفه‌دار مي‌باشد.
 • ‌حداكثر ارتفاع كتيبه غرفه‌ها، در غرف فضاي باز نمايشگاهي يك متر مي‌باشد كه در صورت عدم رعايت این ارتفاع ، مشاركت-كننده باید بر طبق تعرفه‌هاي تبليغاتي شركت سهامي نمايشگاهها، هزينه‌ هاي مربوطه را به مديريت روابط عمومي و امور بين‌الملل شركت سهامي نمايشگاهها پرداخت نمايد.
 • ‌شركت‌كنندگان مستقر در فضاي باز صرفا مجاز به درج نام و لوگوي شركت در سر درب غرفه و نيز چاپ و نصب هرگونه تبليغ به منظور بهره‌برداري از فضاي تبليغاتي ديواره‌هاي بيروني غرفه و نيز استفاده از فضاي تبليغاتي عمومي محوطه باز سايت نمايشگاه بين‌المللي منوط به هماهنگي و اخذ مجوزهاي لازم از مديريت روابط عمومي و امور بين‌الملل شركت سهامي نمايشگاهها و پرداخت هزينه‌ هاي مربوطه خواهد بود.
 • ‌حضور مستمر نماينده پيمانكار غرفه‌سازي و مهندس پيمانكار غرفه‌سازي با در دست داشتن يك كپي از مجوز تأييد شده ساخت غرفه در طول مدت اجراي غرفه ‌سازي و جمع‌آوري و تخريب در محل الزامي است.
 • ‌عمليات اجرايي بايد تا روز سه شنبه 1395/09/02 خاتمه يابد و پيمانكار موظف است كليه وسايل غير قابل استفاده از قبيل نخاله‌هاي ساختماني جعبه ‌هاي خالي و... را يك روز قبل از افتتاح از محوطه خارج نمايد. در صورت عدم اتمام غرفه‌سازي در زمان مقرر و خروج به موقع نخاله‌ هاي ساختماني خسارت مربوطه بنا بر تشخيص برگزاركننده از مبلغ سپرده تضمين حسن انجام كار و جمع ‌آوري تجهيزات غرفه‌ سازي بابت خسارت ديركرد كسر خواهد شد.
 • ‌در روز چهار‌شنبه 1395/09/03 درب سالن ها از ساعت 4 بعدازظهر پلمپ خواهد گرديد.

 

ج- جمع‌آوري غرفه‌ها:

‌تجهيزات غرفه‌سازي و ضايعات باقي مانده بايد به طور كامل حداكثر 2 روز پس از نمايشگاه به خارج از محوطه نمايشگاه حمل شود. استرداد سپرده تضمين حسن انجام كار و جمع‌آوري (عدم تغيير در طرح‌هاي تأييد شده- پايان به موقع غرفه‌سازي- عدم وارد نمودن خسارت از هر نوع- تخليه به موقع) منوط به جمع‌آوري و خروج كامل ضايعات از محوطه نمايشگاه در مدت مقرر و با ارائه فرم تأييديه مي‌باشد.

پيرو تدوين بخشنامه لازم‌الاجراي برق توسط واحد فني شركت سهامي نمايشگاههاي بين‌المللي ج.ا.ايران جهت لحاظ استانداردهاي ذيل و در راستاي جلوگيري از بروز هرگونه حادثه و خسارت جاني يا مالي رعايت موارد ذيل توسط شركت‌كننده/پيمانكار غرفه‌سازي جلوگيري به عمل خواهد آمد و كليه خسارات و مسئوليت‌هاي ناشي از آن بعهده شركت‌كننده/پيمانكار غرفه‌سازي متخلف مي‌باشد. لذا خواهشمند است نسبت به ارائه مفاد اين بخشنامه به پيمانكار/مسئول غرفه‌سازي اقدام نموده و از ايشان در قبال اجراي صحيح مفاد آن تعهدات لازم را اخذ نمائيد تا با رعايت اصول اوليه فوق از بروز هرگونه حادثه جلوگيري بعمل آيد.

1)    خطوط روشنايي موجود در ريسه (كه غير استاندارد است) نبايد جهت برق‌رساني استفاده گردد.
2)    استفاده از لامپ‌هاي گازي مدادي و رشته‌اي ممنوع مي‌باشد و به‌جاي آن بايد از لامپ كم‌مصرف، LED و هالوژن 12 ولت استفاده شود.
3)    چراغ هايي كه در سازه‌هاي پيش‌ساخته نصب مي‌گردد، بايد به وسيله عايق به سازه پيش‌ساخته و اسپيس نصب گردد.
4)    كابل اصلي جهت برق‌رساني به غرفه‌هاي پيش‌ساخته و اسپيس نبايد براي بيش از 3 الي 4 غرفه را برق‌رساني نمايد.
5)    جهت روشنايي غرفه‌هاي نمايشگاهي بايد از كابل 5 و 1*3 استفاده شود.
-    هر مدار روشنايي نبايد بيش از 8 چراغ يا نقطه روشنايي را تغذيه نمايد.
6)    جهت برق‌رساني به پريزهاي غرفه‌هاي (پيش ساخته و خودساز) بايد از حداقل كابل 5 و 2*3 برای تک فاز و 2.5*5 سه فاز استفاده شود.
-    مدار پريز تك فاز نبايد بيش از 8 پريز (هشت انشعاب)مربوط به غرفه را تغذيه نمايد.
7)    بايد در انشعابات برق از سوكت و ترمينال استفاده شود و به كارگيري از نوارچسب برق تخلف محسوب مي‌شود.
8)    استفاده از انواع سیم جهت تغذیه خطوط اصلی، روشنایی، پریزها، و مصارف غرفه در کلیه غرف خودساز وپیش ساخته ممنوع می باشد.
9)    مدار روشنايي بايد از مدار پريزها كاملا جدا و داراي فيوز مينياتوري جداگانه در تابلو انشعاب باشد.
10)    كليد مينياتوري جهت روشنايي بايد 16 آمپري تك‌فاز و جهت مدار پريزها بايد 25 آمپري تك ‌فاز باشد.
11)    جعبه مينياتوري بايد برروي پايه عايق‌دار و در محل مناسب و ارتفاع 5/1 متر مربع به بالا نصب گردد.
12)    در انشعابات سه فاز حتما بايد تقسيم و تعادل بار رعايت گردد و غرفه‌هاي داراي انشعاب سه فاز بايد داراي تابلو برق سه فاز اصلي مستقل كه داراي مدارهاي حفاظتي و كنترل فاز باشد.
13)    هر غرفه‌ ساز بايد داراي برق‌كار حرفه‌اي به همراه كيف ابزار و لباس كار  (در صورت داشتن چند غرفه به تفكيك سالن) مناسب باشد.
14)    بهتر است جهت تأمين امنيت بيشتر در غرفه‌ ها و جلوگيري از برق‌گرفتگي از كليد حفاظت جان نيز استفاده شود.
15)    سازه‌هاي پيش ساخته و اسپيس بايد توسط سيم يا كابل به سیستم ارت موجود وجهت هم بندی سازه های فلزی سالن یا لوله های آب و ارت تابلوهاي برق وصل گردد.

16)    مسئوليت رعايت نكات فني نشريه 13 (تأسيسات الكتريكي سازمان نظام مهندسي) و نشريه 12 (رعايت نكات ايمني سازمان مهندسي) بر عهده شركت‌كننده/ پيمانكار غرفه‌ سازي و برق كاران غرفه مربوطه مي‌باشد.

با توجه به‌ضرورت پیاده‌سازی و مدیریت اهداف ممیزی موارد زیر در نورپردازی غرفه لازم‌الاجراست:
الف- جایگزینی لامپ 23 وات کم‌مصرف به‌جای لامپ‌های رشته‌ای 100 وات
ب- عدم استفاده از پروژکتورهای با لامپ 500 و 1000 وات مدادی و بهره‌گیری از نور سفید با لامپ متال هالید ترانس‌دار 125 و فلورسنت به همراه بالاست الکترونیکی
ج- عدم نورپردازی غیرکاربردی در فضای باز
د- بهره‌گیری از نورپردازی عمومی در غرف و موضعی با لامپ LED, OLED
ن- عدم بهره‌گیری از لامپ و چراغ‌های با طول عمر زیاد (پیر)
و- استفاده از لامپ‌های فلورسنت T5 و T8 به‌جای لامپ‌های T10 و T12

 

جداول تعیین خسارات تخلف از مقررات، قوانین و دستورالعمل‌های اجرائی شرکت شهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ج.آ.ایران و ستاد برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع لوازم خانگی ایران

ردیف موضوع خسارت مبلغ خسارت (ریال)
1

حسن انجام کار- پیمانکار غرفه‌سازی موظف است در مورخ چهارشنبه 1395/09/02 تا لحظه باز بودن درب سالن‌ها و فضای باز نسبت به اتمام کار غرفه‌سازی اقدام نموده و کلیه وسایل غرفه‌سازی، هم‌چنین ضایعات غرفه‌سازی یا کف‌سازی را به خارج از نمایشگاه انتقال دهد و غرفه در  روز پنج‌شنبه مورخ 1395/09/03 فقط آماده چیدمان وسایل شرکت‌کننده باشد.

توجه: این بند شامل اتمام کلیه امور غرفه‌سازی شامل نجاری، رنگ‌آمیزی، برق، نصب کف، موکت یا پارکت و انتقال وسایل غرفه‌سازی و ضایعات به خارج از نمایشگاه و نظافت راهروهای مجاور و فضاهای مشترک غرفه می‌باشد.

20,000,000
2 جمع‌آوری غرفه: پیمانکار غرفه‌سازی موظف است در روزهای 8 و 9 آذرماه 1395 تا لحظه باز بودن درب سالن‌ها و فضای باز، کل غرفه را تخریب و محل غرفه را جاروب نموده و بدون هیچ خسارتی به مجری تحویل نماید. بعد از تخریب غرفه توسط پیمانکار ستاد برگزاری و انتقال به خارج از نمایشگاه مبلغ محاسبه و اعلام خواهد شد.
3 وارد نمودن خسارت از هر نوع- بر اساس مقررات جاری شرکت سهامی نمایشگاه‌ها موارد خسارت بر اساس اعلام واحدهای ساختمان و تأسیسات، اداره آب و برق، آتش‌نشانی، انتظامات، خدمات و واحد طراحی و غرفه‌آرایی اعلام می‌گردد. طبق جدول خسارات واحدهای مربوطه محاسبه خواهد شد.

 

جداول تعین خسارات تخلف از مقررات، قوانین و دستورالعمل‌های اجرائی شرکت سهامی نمایشگاه‌ها

جدول خسارات تخلف از مقررات طراحی و غرفه آرایی

 • در صورت تصویب و اعمال هرگونه تغییر در برآورد مبالغ میزان خسارت از سوی شرکت سهامی نمایشگاه‌ها مبالغ خسارت بر اساس مصوبات جدید شرکت سهامی نمایشگاه‌ها محاسبه و اخذ خواهد گردید.
      کد خسارت       
موضوع خسارت

  مبلغ خسارت (ریال)       

  

102 از 11 سانتیمتر تا 50 سانتیمتر ارتفاع غیرمجاز به ازاء هر متر طول 1,500,000
201 غیرقابل رؤیت بودن داخل فضاهای بسته (انبار- آبدارخانه- اتاق کنفرانس-V.I.P و...) به ازاء هر دریچه 3,500,000
301 استفاده از مصالح ساختمانی غیرمجاز درکف یا دیواره‌هایدیواره های غرف به ازاء هر مترمربع (هرمترمربع(متراژ کل غرفه محاسبه خواهد شد) 700,000
401 ورود و استفاده از دستگاه‌هایدستگاه های غیرمجاز به ازاء هر دستگاه 3,500,000
501 پوشاندن سقف غرفه در طبقه دوم به هر شکل و با هرگونه مصالح به ازاء هر مترمربع (متراژ کل طبقه دوم محاسبه خواهد شد) 1,200,000
601 تجاوز به حریم پشت غرف (به هر شکل و روش) به ازاء هر متر طول 1,200,000
602 مسدود کردن مسیر کانال‌های تهویه و تأسیسات (به هر شکل و روش) به ازاء هر متر طول 1,200,000
603 تجاوز به حریم راهروهاراهرو ها (شامل کف غرفه، دیواره‌هایدیواره های جانبی و پیشانی) ) به ازاء هر متر طول 2,500,000
701 عدم زیباسازی دیواره‌هایدیواره های جانبی مشرف‌به غرف هم جوار و یا راهروها به ازاء هر متر طول (شامل عدم رنگ‌آمیزی متناسب با غرفه مجاور یا عدم نصب به نربا رنگ‌آمیزی مناسب به نحوی که موجب عدم زیبایی گردد) 1,200,000
801 عدم تطابق نقشه اجراشده غرفه با نقشه تأییدتایید شده توسط ناظرین ذیصلاح به ازاء هر مترمربع (متراژ کل غرفه محاسبه خواهد شد) 500,000
901 انجام ساخت و ساز غرف بدون اخذ مجوز و طی مراحل قانونی تعیین شده به ازاء هر مترمربع (متراژ کل غرفه محاسبه خواهد شد) 500,000
902 عدم ایستایی غرفه به دلیل عدم رعایت مقررات ملی ساختمان به ازاء هر متر طول 3,000,000
903 مبادرت به ساخت ‌و ساز در زمان برگزاری نمایشگاه (به تشخیص ناظرین غرفه آرایی) 6,000,000

 

تبصره 1: درشرايطي كه هريك از موارد تخلف از مقررات طراحي وغرفه آرايي موجب اختلال در ايمني غرف گردد، علاوه برالزام مجری برگزاری نمایشگاه به جمع آوري موضوع تخلف و اصلاح آن، خسارت مربوطه محاسبه و منظور خواهد شد.
تبصره 2: تمامي جرايم جدول فوق ، رافع مسئوليت مهندسين ناظر و پيمانكارساخت ویا کارشناس فنی مجری نمایشگاه نبوده و مسئوليت عواقب امر و پاسخ گويي در مراجع ذيصلاح قانوني بر عهده مجری نمایشگاه خواهد بود.
تبصره3: درصورت وقوع هر یک از تخلفات فوق، علاوه بر هزينه هاي خسارت قيد شده در جداول مربوطه، پرداخت كليه خسارات وارده به برگزار كننده ناشي از مورد تخلف بر عهده پيمانكار غرفه سازي مي باشد.

 

جدول هزینه و خسارت وارده به سالن هاو محوطه نمایشگاه دربخش تأسیسات الکتریکی

 • در صورت تصویب و اعمال هرگونه تغییر در برآورد مبالغ میزان خسارت از سوی شرکت سهامی نمایشگاه‌ها مبالغ خسارت بر اساس مصوبات جدید شرکت سهامی نمایشگاه‌ها محاسبه و اخذ خواهد گردید.
ردیف موضوع خسارت

مبلغ خسارت

(ریال)

1 جریمه و خسارت بابت عدم جایگزینی کم‌مصرف (23 وات) لامپوات)‌هایلامپ های رشته‌ای (100) وات به ازاء هر عدد 500,000
2 جریمه و خسارت بابت استفاده از پروژکتور 500پروژکتور500 و 1000 وات به ازای هر دستگاه 5,000,000
3 جریمه و خسارت بابت به‌کارگیری لامپ و چراغ‌های با طول عمر زیاد (زیاد(پیر) به ازای هر دستگاه 500,000
4 جریمه و خسارت بابت استفاده از چراغ‌های با لامپ متال هالید بالاتر از 150 به ازای هر دستگاه 3,000,000
5 جریمه و خسارت بابت تخریب درب تابلوهای برق دیواری به ازای هر ضلع 3,000,000
6 جریمه و خسارت بابت تخریب درب تابلوهای برق ایستاده به ازای هر ضلع 4,000,000
7 جریمه و خسارت بابت آویزان نمودن هرگونه کابل، سیم و دیگر لوازم مصرفی از سازه‌ه های نمایشگاهی بدون مجوز اداره برق هر قطعه 2,000,000
8 جریمه و خسارت بابت رنگ‌آمیزی فضاهای تأسیسات الکترونیکی 2,500,000
9 جریمه بابت درصد پوشش کف خواب‌هاخواب ها و محل‌هایمحل های انشعاب برق در کف سالن‌هاسالنها به ازای هر مورد 2,500,000
10 جریمه و خسارت بابت عدم وجود عایق بین چراغ و تابلو غرفه با سازه‌هایسازه های غرفه به ازای هر مورد 4,000,000
11 جریمه و خسارت بابت عدم استفاده از کابل استاندارد برای برق اصلی غرفه و دستگاه‌های با مصرف بالا هر مورد 4,000,000
12 جریمه و خسارت بابت استفاده از بهره‌گیری انشعاب کابل مشترک جهت برق‌رسانی بیش از 4 غرفه غرفه به ازای هر مورد تخلف 3,000,000
13 جریمه و خسارت بابت استفاده از چراغ و نقاط روشنایی بیش از 8 مصرف‌کننده از یک خط 1,000,000
14 جریمه و خسارت بابت بهره‌گیری از خطوط و انشعاب مشترک روشنایی و برق (ریسه مشترک) به)به ازای هر غرفه 4,000,000
15 جریمه و خسارت بابت استفاده از نوارچسب و انشعاب غیراصولی به ازای هر غرفه 4,000,000
16 جریمه عدم تأمینتامین امنیت و حفاظت الکتریکی و جلوگیری از برق‌گرفتگی –سیستم ارت، کلیدهای حفاظتی مناسب (مناسب(حفاظت جان، اتوماتیک، مینیاتوری...) به)به ازای هر غرفه 4,000,000
17 جریمه عدم استفاده از حفاظت جان (RCCB) در ورودی هر غرفه و انشعاب به ازای هر سر خط 2,000,000
18 پوشش محل انشعاب وصل شده و عدم دسترسی به تابلو مینیاتوری غرفه 2,500,000
19 استفاده از سیستم سفید در طول بیش از 1.5 متر یا بعنوان تغذیه اصلی تابلو مینیاتوری 2,500,000
20 خسارت وارده ناشی به تجهیزات برق فشار ضعیف میزان خسارت بر اساس قیمت روز و کارشناسی محاسبه و دریافت می گردد
21 خسارت وارده ناشی به تجهیزات سیستم کشف و اعلام حریق میزان خسارت بر اساس قیمت روز و کارشناسی محاسبه و دریافت می گردد
22 خسارت وارده ناشی به تجهیزات آسانسور و پله‌برقی میزان خسارت بر اساس قیمت روز و کارشناسی محاسبه و دریافت می گردد
23 خسارت وارده ناشی به تجهیزات سیستم صوت میزان خسارت بر اساس قیمت روز و کارشناسی محاسبه و دریافت می گردد

تذکر:

 • موارد ديگر كه در جدول ذكر نگرديده ، برحسب مورد تعيين خسارات و براساس فهرست بهاي پايه سال، قيمت روز توسط اداره تا نسبت به برق و مکانیک کارشناسی محاسبه و دريافت مي گردد.این تعرفه سالانه به روز رسانی خواهد شد.
 • درصورت وقوع هركدام ازموارد تخلف فوق، علاوه برهزينه هاي خسارت قيد شده در جداول مربوطه پرداخت كليه خسارات وارده به برگزار كننده ناشي از مورد تخلف بر عهده پيمانكار غرفه سازي مي باشد.

 

جدول حداکثر ارتفاع مجاز جهت ساخت ‌و ساز در فضای سالن‌های نمایشگاهی

نام سالن

غرفه‌های میانی

سالن (متر)

غرفه‌های کنار دیوار

سالن (متر)

1-8-9-A-38-35-27-22-21-20-7-6-2-1A-40-40A-41B-41-14-38/12-15/10-13/11

4/50 4/50
44/44-1/2 3/50 4/00
19 3/00 3/50
31A-31B-18 3/00 3/00
سري 25 3/00 3/50
سری 26 3/00 2/50
سالن 59 حداکثر ارتفاع مجاز در منطقه  4/00A متر
حداکثر ارتفاع مجاز در منطقه  3/50B متر
حداکثر ارتفاع مجاز در منطقه  2/50A متر
سالن 37 حداکثر ارتفاع مجاز در منطقه  3/00A متر
حداکثر ارتفاع مجاز در منطقه  2/50B متر
 • توجه: ارتفاع فوق با احتساب کف سازی در نظر گرفته‌شده است. 


محتوای بیشتر در این بخش: لیست پیمانکاران غرفه ساز مجاز »

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

درباره ما

انجمن صنایع لوازم خانگی ایران تشكلی است با سابقه بیش از سه دهه فعالیت هدفگرا، مؤثر و بهره‌مند از خردجمعی با برخورداری از مدیریت دانش محور و جامع نگر. این تشكل عناوین "شورای سازندگان وسایل گازسوز و سیلندر گاز مایع" و "شورای صنایع گاز و لوازم خانگی" را پشت سر گذاشته و اكنون با نام "انجمن صنایع لوازم خانگی ایران" فعالیت‌های پرافتخار خود را تداوم می‌دهد.

فعالیت‌های نمایشگاهی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با اجرای نمایشگاه‌های بازرگانی در بهمن ماه سال ١٣٦٢ آغاز شد و با حضور جدی در نمایشگاه دهه فجر دستاوردهای انقلاب اسلامی و مشارکت وسیع در نمایشگاه‌های بین‌المللی بازرگانی دوره‌های دهم تا بیست‌وششم در سال‌های ١٣٦٣ تا ١٣٧٩ تداوم یافت.

شایان ذكر است انجمن براساس قراردادهایی با مرکز توسعه صادرات ایران در سال ١٣٦٣، یک سالن اختصاصی در ضلع غربی محوطه نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برای استقرار غرفه‌های صنایع وابسته احداث کرد که تا پانزدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی تهران در سال ١٣٦٨ از آن بهره‌برداری می‌شد.

جزئیات بیشتر

تماس با ما

انجمن صنایع لوازم خانگی ایران
تهران - خیابان دکتر بهشتی - خیابان صابونچی (مهناز سابق) - کوچه مبینی - پلاک 8

کد پستی: 76411-15336
تلفن:88513216-88513557
نمابر: 88512152-88744463
ایمیل: info@iexhap.ir
وب‌‌سایت: www.iexhap.ir

جزئیات بیشتر